Delivery Information

Shipping method Order total in € Latvia Lithuania Estonia Europe


Pēcapmaksa 0.00 – 49.99 5.00 euro 5.00 euro

Moketi kurjeriui 50.00 + Free Free

Express delivery 0.00 – 49.99 5.00 euro 8.00 euro 8.00 euro

50.00 + Free

50.00 – 100.00
3.00 euro 3.00 euro

100.00 +
Free Free0.00 – 49.99


15.00 euro

50.00 – 449.99


10.00 euro

450.00 +


Free